top of page

Stažnosti

Spoločnosť IAC chce aj naďalej zlepšovať pracovné prostredie v našom závode. Pomôžte nám svojimi komentármi, buď pod svojim menom alebo anonymne, tak aby sa vaše problémy dostali k nášmu tímu, ktorý každý komentár vyhodnotí a odpovie na všetky relevantne problémy. 

bottom of page