top of page

Interná Komunikácia č.32

Ing. Andrea Rebejová

MAR. 23, 2023

Organizačné zmeny na oddeleni nákupu

S platnosťou od 1.4.2020 oddelenie nákupu prechádza od Technical AGM priamo pod Generálneho riaditeľa.

bottom of page