top of page

IAC Cafeteria

Vážený kolega/ vážená kolegyňa,

páčilo by sa Vám vybrať si zamestnanecký benefit podľa vlastných preferencii? Neradi športujete a radšej by ste si napríklad zvolili oddych vo wellnesse alebo jazykový kurz? S IAC Cafeteriou budete mať odteraz príležitosť určiť si sami, aký benefit je pre Vás ten pravý.

Čo je Cafeteria system

Cafeteria je benefitný systém, ktorý zamestnancovi umožňuje zvoliť si z určitej škály benefitov ten, ktorý on sám osobne najviac preferuje. Je to vlastne taký “vernostný program“ pre zamestnancov, v ktorom zamestnanci zbierajú body (1 bod = 1 €), ktoré následne môžu minúť za ľubovoľný zamestnanecký benefit z katalógu benefitov.

IAC Cafeteria je určená iba pre kmeňových zamestnancov spoločnosti.

Ako sa môžem registrovať do IAC Cafeterie

Na získanie prístupu do IAC Cafeterie zamestnanec potrebuje prihlasovacie údaje. Tie obdrží vďaka poskytnutiu svojej súkromnej emailovej adresy Personálnemu oddeleniu, príp. ak zamestnanec nemá vlastnú emailovú adresu, požiada Personálne oddelenie o vygenerovanie jedinečných prihlasovacích údajov.

Personálne oddelenie poskytne tieto údaje spoločnosti Edenered Slovakia (prevádzkovateľ systému IAC Cafeteria), ktorá následne zamestnancovi automaticky zašle na jeho súkromnú emailovú adresu uvítací mail s jeho prihlasovacími údajmi do Cafeterie. V prípade, ak ste požiadali o vygenerovanie jedinečných prihlasovacích údajov (nemáte emailovú adresu), obdržíte tieto prihlasovacie údaje v priebehu skúšobnej doby priamo od zamestnávateľa.

Následne do vyhľadávača v internetovom prehliadači zamestnanec zadá iac.benefitycafe.sk a prihlási sa pod svojim prihlasovacím menom a heslom.

Ako môžem získať body do Cafeterie

Body do Cafeterie prináležia iba kmeňovým zamestnancom spoločnosti a sú im pripisované na ich osobné konto na mesačnej báze. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky mesačného príspevku, prípadne pozastavenie udeľovania mesačného príspevku po dohode s odborovou organizáciou, o čom bude zamestnancov vopred informovať. Výška mesačného príspevku sa odvíja v závislosti od priemernej tvorby sociálneho fondu pre jednotlivé kategórie zamestnancov. Na rok 2021 je stanovená nasledovne:

Mesačný príspevok do cafeterie na osobu podľa jednotlivých kategorií

DIR (operátor výroby           2,00 €

INDIR1 (operátor logistiky) 2,00 €

INDIR2 (údržba, technika, vedúci zmien)    5,00 €

INDIR3 (administratíva)        10,00 €

SAL (administratíva)            10,00 €

Zamestnanec získava body až po registrácii v IAC Cafeterii. Spätné udeľovanie bodov nie je možné.

Nárok na príspevok zamestnancovi vzniká po odpracovaní 3 mesiacov v pracovnom pomere u zamestnávateľa, resp. po uplynutí skúšobnej doby zamestnanca.

Podmienkou pre udelenie mesačného príspevku je odpracovanie aspoň polovice fondu pracovného času v mesiaci.

Do odpracovaného fondu pracovného času sa na priznanie bodov započítavajú:

· odpracovaný čas

· čerpanie riadnej dovolenky na zotavenie

· čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas

· čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok

· práceneschopnosť pre pracovný úraz, ktorý zamestnanec utrpel bez vlastného zavinenia

· preukázaná neprítomnosť v práci z dôvodu bezplatného darovania krvi

· pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi podľa §141 odsek (2) písmeno d) ZP

· neprítomnosť z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Zamestnancovi nepatrí žiadny z uvedených príspevkov v prípade, ak:

a) zamestnanec neposkytne svoju súkromnú emailovú adresu,

b) zamestnanec neudelí písomne svoj súhlas na použitie svojej súkromnej emailovej adresy na účely IAC Cafeterie,

c) zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o pridelenie prihlasovacích údajov z dôvodu, že nemá súkromnú emailovú adresu,

d) zamestnanec výslovne vyjadrí svoj nezáujem o účasť v Cafeterii alebo sa nevyjadrí vôbec.

Body do Cafeterie nie je možné udeliť spätne za obdobie, v ktorom zamestnanec nespĺňal podmienky pre ich udelenie. Zamestnanec je povinný poskytnúť HR oddeleniu údaje potrebné na registráciu do Cafeterie najneskôr posledný deň v mesiaci, za ktorý mu prináležia body.

Aké typy benefitov mi Cafeteria ponúka

Základnými oblasťami benefitov, z ktorých si môžete vybrať sú:

· Zdravotná starostlivosť a wellness – spolupráca s ProCare, Medirex, nákup zdravotníckych pomôcok, liekov, vitamínov a pod. Pobyty v hoteloch a wellness strediskách.

· Finančné benefity – sprostredkovanie životného či dôchodkového poistenia

· Cestovanie – cestovné kancelárie a dovolenkové portály

· Šport a kultúra – fitnesscentrá, športoviská, plavárne, vstupenky do divadla, na výstavy, koncerty

· Vzdelávanie – jazykové kurzy, počítačové kurzy, autoškola

· Ostatné benefity ako napr.darčekové poukážky

Vyhľadávať benefity môžete kliknutím na Vyhľadávač prevádzok, alebo priamo na hlavnej stránke zadáte do vyhľadávača názov benefitu, názov prevádzky, príp.lokalitu, v ktorej hľadáte benefity.

Ako si môžem uplatniť body z Cafeterie (ako si zakúpim benefit)

Zamestnanec nakupuje benefity dvomi základnými spôsobmi:

· Cez e-Tickety - okamžite použiteľná elektronická poukážka na nákup priamo v kamennej predajni u zvoleného predajcu / partnera

· Cez Eshopy - nákup priamo cez eshop partnerskej prevádzky (Zľava dňa, Predpredaj.sk, Pilulka.sk...)

Postup pri realizácii objednávok elektronických poukážok e-Ticket (ďalej e-Ticket) 1. V kategórii si zamestnanec vyberie želaný benefit / partnera, u ktorého chce e-Ticket použiť. Zamestnanec si zadá nominálnu hodnotu (počet bodov, ktoré si želá uplatniť) a vloží do košíka. V prípade, ak už zamestnanec nemá na svojom konte dostatočný počet bodov, je možné uplaniť zostatkové body, ktoré ešte má k dispozícii a zvyšok sumy doplatiť priamo v konkrétnej prevádzke.

2. Ak si želá ukončiť nákup benefitov stlačí „Pokračovať ďalej“ a v ďalšom kroku „Záväzne objednať“. Ak si želá výber benefitov zrušiť, stlačí „Vyprázdniť košík“. 3. Na emailovú adresu zadanú v časti "Môj profil" zamestnanec obratom obdrží kód e-Ticketu, ktorý stačí predložiť pri platení na prevádzke u vybraného partnera. E-Tickety sa odosielajú len na email zamestnanca, nie poštou. E-Ticket je možné uplatniť okamžite po predložení jeho kódu v danej prevádzke. Pokiaľ zamestnanec v čase objednávky nemá zadanú emailovú adresu, tá mu nebude môcť byť doručená. V takom prípade si kód e-Ticketu nájde v časti „História objednávok“, kde zvolí „Otvoriť detail“ požadovanej objednávky a následne sa mu zobrazí kód e-Ticketu, ktorý predloží pri platbe tovaru alebo služby vo vybranej prevádzke.

Postup pri realizácii objednávky cez Platobnú bránu (eshop) 1. Pri nákupe na webových portáloch je možné nakupovať z ponuky konkrétneho e-shopu. 2. Pre objednávku zamestnanec vpíše kontaktné údaje alebo sa zaregistrujete na webovom portáli podľa postupov konkrétneho e-shopu.

3. V časti spôsob platby zvolí možnosť Platba Cafeteria bodmi. Možnosť doplatenia časti sumy vlastnými prostriedkami, v prípade, ak zamestnanec nemá dostatočný počet bodov v Cafeterii, záleží od pravidiel konkrétneho e-shopu.

4. Po dokončení bude zamestnancovi zaslané potvrdenie o vytvorení objednávky, prípadne e-voucher na e-mail, uviedol. Samotné nakupovanie v e-shopoch, objednanie kupónov a podobne, ako aj poskytnutie služby či dodanie tovaru na základe kupónu sa spravuje podľa Všeobecných obchodných podmienok konkrétneho webového portálu. Objednávky zakúpené cez webový portál nie je možné stornovať, ak už sú zaplatené Cafetéria bodmi.

bottom of page