top of page

IAC Cafeteria

Vážený kolega/ vážená kolegyňa,

páčilo by sa Vám vybrať si zamestnanecký benefit podľa vlastných preferencii? Neradi športujete a radšej by ste si napríklad zvolili oddych vo wellnesse alebo jazykový kurz? S IAC Cafeteriou budete mať odteraz príležitosť určiť si sami, aký benefit je pre Vás ten pravý.

Čo je Cafeteria system

Cafeteria je benefitný systém, ktorý zamestnancovi umožňuje zvoliť si z určitej škály benefitov ten, ktorý on sám osobne najviac preferuje. Je to vlastne taký “vernostný program“ pre zamestnancov, v ktorom zamestnanci zbierajú body (1 bod = 1 €), ktoré následne môžu minúť za ľubovoľný zamestnanecký benefit z katalógu benefitov.

 

IAC Cafeteria je určená iba pre kmeňových zamestnancov spoločnosti.

Cieľ a účel

Spoločnosť IAC Group (Slovakia) s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“) vydáva túto smernicu pre účely nastavenia pravidiel a podmienok užívania benefitného systému IAC Cafeteria vytvoreného v spolupráci so spoločnosťou Ticket Service, s.r.o. (ďalej len „Ticket Service“).

Prístup do Cafeterie

Na prístup do IAC Cafeterie je oprávnený iba interný zamestnanec spoločnosti IAC pracujúci na trvalý pracovný pomer. Agentúrni zamestnanci a zamestnanci pracujúci na niektorú z dohôd podľa platného Zákonníka práce nemajú toto oprávnenie.

 

Zamestnanec IAC môže získať prístup do IAC Cafeterie dvomi spôsobmi, a to:

 1. Poskytnutím svojej súkromnej emailovej adresy HR oddeleniu spoločnosti. Súkromná emailová adresa zamestnanca musí byť jedinečná, tzn. dvaja zamestnanci spoločnosti nemôžu mať totožnú emailovú adresu. Súkromná emailová adresa bude následne slúžiť ako prihlasovacie meno do portálu iac.edenredbenefity.sk. Kompletný postup pre prihlasovanie je uvedený v podkapitole 4.2. Zamestnanec je zároveň povinný pri poskytovaní tohto osobného údaja podpísať tlačivo na súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré mu predloží pracovník HR oddelenia.

 2. Ak zamestnanec nemá súkromnú emailovú adresu, nahlási túto skutočnosť HR oddeleniu a požiada ho o vydanie jedinečných prihlasovacích údajov, ktoré vygeneruje spoločnosť Ticket Service. Zamestnanec tieto prihlasovacie údaje obdrží v priebehu skúšobnej doby.

 

Prístup do IAC Cafeterie bude mať zamestnanec aktivovaný najneskôr od 8.dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom poskytol zamestnávateľovi údaje potrebné pre registráciu.

 

Prístup do Cafeterie zamestnanec stráca ukončením pracovného pomeru. Osobné konto v Cafeterii sa zamestnancovi zablokuje:

- v prípade výpovednej doby – prístup do systému a čerpanie prostriedkov je možné len do posledného dňa trvania pracovného pomeru.

- v prípade ukončenia pracovného pomeru v priebehu mesiaca – prístup do systému a čerpanie bodov je možné len

do konca mesiaca, v ktorom bol pracovný pomer ukončený.

Zneužitie prístupu

 

Čerpanie benefitov IAC Cafeterie je určené výhradne pre interných zamestnancov spoločnosti IAC. Tretie osoby nie sú oprávnené čerpať tieto výhody. Je prísne zakázané poskytovať svoje prihlasovacie údaje iným osobám, hoci aj iným zamestnancom spoločnosti. Za vyčerpanie bodov treťou osobou z dôvodu jej neoprávneného prístupu nenesie zamestnávateľ zodpovednosť.

 

Postup pre prihlásenie do IAC Cafeterie

Po obdržaní prihlasovacích údajov (na súkromný email alebo od HR oddelenia) a aktivovaní konta zamestnanca sa zamestnanec môže prihlásiť do IAC Cafeterie podľa nasledovného postupu:

 1. Do internetového prehliadača zadajte adresu iac.edenredbenefity.sk.

 2. Do prihlasovacieho okna zadajte zaslané či obdržané prihlasovacie údaje a zvoľte možnosť prihlásiť sa.

 3. Pri prvom prihlásení je potrebné odsúhlasiť spracovanie Vašich osobných údajov a zmeniť si prihlasovacie heslo.

 4. Pri prihlásení je potrebné nastaviť bezpečnostné overenie buď prostredníctvom SMS alebo uvedenej aplikácie – pre zjednodušenie sa odporúča overenie cez SMS.

 5. Po prihlásení môžete na svojom účte vidieť, koľko máte k dispozícii bodov, ktoré vám pridelil pre dané obdobie zamestnávateľ. Body predstavujú finančné prostriedky v pomere 1:1 (tzn. 1 bod = 1 euro).

 

Výber a spôsoby nákupu benefitov

Benefity, ktoré môže zamestnanec využívať sú uvedené na internetovej stránke programu po prihlásení. Z ponuky na hlavnej stránke je možné zvoliť vyhladávač prevádzok alebo priamo  na hlavnej stránke zadať požadovanú prevádzku alebo oblasť v ktorej zamestnanec hľadá benefity. Každý benefit obsahuje názov, popis, bodovú hodnotu, spôsob čerpania, prípadné obmedzenia a poznámky. Vo všeobecnosti sú benefity rozdelené do nasledovných kategórií:

 • e-Tickety - okamžite použiteľná elektronická poukážka na nákup priamo v kamennej predajni u zvoleného predajcu / partnera

 • Eshopy - nákup priamo cez eshop partnerskej prevádzky (Zľava dňa, Predpredaj.sk, Pilulka.sk...)

 • Interné benefity - sú to benefity, ktorých nárok a spôsob čerpania upravujú jednotlivé pracovné predpisy. Tieto benefity sú zamestnancom k dispozícii okamžite, bez nutnosti objednávať ich prostredníctvom internetovej stránky.
   

Postup pri realizácii objednávok elektronických poukážok e-Ticket (ďalej e-Ticket)

1. V kategórii si zamestnanec vyberie želaný benefit / partnera, u ktorého chce e-Ticket použiť. Zamestnanec si zadá nominálnu hodnotu (počet bodov, ktoré si želá uplatniť) a vloží do košíka. V prípade, ak už zamestnanec nemá na svojom konte dostatočný počet bodov, je možné uplaniť zostatkové body, ktoré ešte má k dispozícii a zvyšok sumy doplatiť priamo v konkrétnej prevádzke.

2.  Ak si želá ukončiť nákup benefitov stlačí „Pokračovať ďalej“ a v ďalšom kroku „Záväzne objednať“. Ak si želá výber benefitov zrušiť, stlačí „Vyprázdniť košík“.

3.  Na emailovú adresu zadanú v  časti "Môj profil" zamestnanec obratom obdrží kód e-Ticketu, ktorý stačí predložiť pri platení na prevádzke u vybraného partnera. E-Tickety sa odosielajú len na email zamestnanca, nie poštou. E-Ticket je možné uplatniť okamžite po predložení jeho kódu v danej prevádzke.

Pokiaľ zamestnanec v čase objednávky nemá zadanú emailovú adresu, tá mu nebude môcť byť doručená. V takom prípade si kód e-Ticketu nájde v časti „História objednávok“, kde zvolí „Otvoriť detail“ požadovanej objednávky a následne sa mu zobrazí kód e-Ticketu, ktorý predloží pri platbe tovaru alebo služby vo vybranej prevádzke.
 

Postup pri realizácii objednávky cez Platobnú bránu (eshop)

1.  Pri nákupe na webových portáloch je možné nakupovať z ponuky konkrétneho e-shopu.
2.  Pre objednávku vypíšte kontaktné údaje alebo sa zaregistrujete na webovom portáli podľa postupov konkrétneho e-shopu.

3.  V časti spôsob platby zvoľte možnosť Platba Cafeteria bodmi. Možnosť doplatenia časti sumy vlastnými prostriedkami, v prípade, ak zamestnanec nemá dostatočný počet bodov v Cafeterii, záleží od pravidiel konkrétneho e-shopu.

4.  Po dokončení vám bude zaslané potvrdenie o vytvorení objednávky, prípadne e-voucher na e-mail, ktorý ste uviedli.
Samotné nakupovanie v e-shopoch, objednanie kupónov a podobne, ako aj poskytnutie služby či dodanie tovaru na základe kupónu sa spravuje podľa Všeobecných obchodných podmienok konkrétneho webového portálu.
Objednávky zakúpené cez webový portál nie je možné stornovať, ak už sú zaplatené Cafetéria bodmi.

 

Prípis bodov do Cafeterie a podmienky ich čerpania

 

Body do Cafeterie sú na konto zamestnanca pripisované raz mesačne, a to vždy do ôsmeho dňa v mesiaci podľa vyhodnotenia splnenia kritérii za predchádzajúci mesiac.

Pravidelný mesačný príspevok

 

Zamestnávateľ udeľuje zamestnancom pravidelný mesačný príspevok v závislosti od priemernej tvorby sociálneho fondu pre jednotlivé kategórie zamestnancov v danom roku. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky mesačného príspevku, prípadne pozastavenie udeľovania mesačného príspevku po dohode s odborovou organizáciou, o čom bude zamestnancov vopred informovať.

 

 

Výška mesačného príspevku je stanovená so súhlasom odborovej organizácie UZO APP Lozorno na osobu od 1. 3. 2023

DIR        (operátor výroby) 4,00 €

INDIR1 (operátor logistiky) 4,00 €

INDIR2 (údržba, technika, vedúci zmien)7,00 €

INDIR3 (administratíva)14,00 €

SAL       (administratíva)14,00 €

 

Nárok na čerpanie bodov zamestnancovi vzniká po odpracovaní 3 mesiacov v pracovnom pomere u zamestnávateľa, resp. po uplynutí skúšobnej doby zamestnanca.

Podmienkou pre udelenie mesačného príspevku je odpracovanie aspoň polovice fondu pracovného času v mesiaci.

Do odpracovaného fondu pracovného času sa na priznanie bodov započítavajú:

 • odpracovaný čas

 • čerpanie riadnej dovolenky na zotavenie

 • čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas

 • čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok

 • práceneschopnosť pre pracovný úraz, ktorý zamestnanec utrpel bez vlastného zavinenia

 • preukázaná neprítomnosť v práci z dôvodu bezplatného darovania krvi

 • pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi podľa §141 odsek (2) písmeno d) ZP

 • neprítomnosť z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

 

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 sa výška príspevku za kalendárny mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času, a to následovne:

Pracovny pomer kráteny na (rozpätie)

Výška nároku v % z celkového príspevku

0 až ¼ (vrátane)

0 %

¼ až ¾ (vrátane)

50%

Nad ¾

100%

 

Extra príspevky do Cafeterie

 

Zamestnávateľ si do budúcnosti vyhradzuje právo udeliť jednotlivo aj ďalšie druhy príspevkov do Cafeterie napr. odmenu za vernosť po odpracovaní určitého počtu rokov alebo odmenu za výborné pracovné výsledky a pod.

Ak zamestnávateľ poskytuje príspevok z prostriedkov Sociálneho fondu, na jeho poskytnutie sa vyžaduje súhlas odborovej organizácie. Ak príspevok poskytuje zamestnávateľ mimo rámca Sociálneho fondu, súhlas odborovej organizácie nie je potrebný.

Neudelenie príspevku

 

Akýkoľvek z vyššie uvedených príspevkov patrí zamestnancovi až od poskytnutia údajov nevyhnutných na registráciu do IAC Cafeterie zamestnávateľovi. Zamestnancovi nepatrí žiadny z uvedených príspevkov v prípade, ak:

 1. zamestnanec neposkytne svoju súkromnú emailovú adresu,

 2. zamestnanec neudelí písomne svoj súhlas na použitie svojej súkromnej emailovej adresy na účely IAC Cafeterie,

 3. zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o pridelenie prihlasovacích údajov z dôvodu, že nemá súkromnú emailovú adresu,

 4. zamestnanec výslovne vyjadrí svoj nezáujem o účasť v Cafeterii alebo sa nevyjadrí vôbec.

 

Body do Cafeterie nie je možné udeliť spätne za obdobie, v ktorom zamestnanec nespĺňal podmienky pre ich udelenie. Zamestnanec je povinný poskytnúť HR oddeleniu údaje potrebné na registráciu do Cafeterie najneskôr posledný deň v mesiaci, za ktorý mu prináležia body.

 

Tab.č.1: Prehľad prístupu, nahrávania a čerpania bodov podľa statusu zamestnanca:

Status zamestnanca

Prístup do systému

Typy Cafeteria benefitov

 

IAC Cafeteria ponúka nasledovné druhy benefitov:

• Zdravotná starostlivosť a wellness – spolupráca s ProCare, Medirex, nákup zdravotníckych pomôcok, liekov,
  vitamínov a pod. Pobyty v hoteloch a wellness strediskách.

• Finančné benefity – sprostredkovanie životného či dôchodkového poistenia

• Cestovanie – cestovné kancelárie a dovolenkové portály

• Šport a kultúra – fitnesscentrá, športoviská, plavárne, vstupenky do divadla, na výstavy, koncerty

• Vzdelávanie – jazykové kurzy, počítačové kurzy, autoškola

• Ostatné benefity ako napr.darčekové poukážky

Pojmy, skratky, definície

Cafeteria

Cafeteria alebo Cafeteria system, je benefitný systém, v rámci ktorého si zamestnanci môžu slobodne vybrať zo širokej škály benefitov ten, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám a želaniam. IAC Cafeteria predstavuje nový, flexibilnejší spôsob výberu benefitov pre zamestnancov IAC.

Benefit

Benefit znamená určitú zamestnaneckú výhodu, napríklad zľava do lekárne, wellness, lístky na koncert a pod. Typy zamestnaneckých benefitov, ktoré ponúka IAC Cafeteria sú uvedené v podkapitole 4.5. Kompletná ponuka benefitov je pre zamestnancov prístupná po prihlásení sa do benefitného portálu na internetovej stránke iac.edenredbenefity.sk.

 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP je od dane oslobodené aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. To znamená, že do výšky 500 eur nepodlieha toto nepeňažné plenenie zdaneniu ani odvodom na verejné zdravotné a sociálne poistenie ako z pohľadu zamestnanca, tak aj zamestnávateľa.

benefity cafe.png
bottom of page